free responsive site generator software

KONTAKT

Výrobca

Po dvojročnom testovaní a vývoji sme začali s výrobou vo vinohradníckom roku 2015 v prevádzkarni na Dobrej Nive, kde je aj sídlo spoločnosti MISSTIC vins s.r.o. Prevádzkareň je zároveň registrovaná Finančnou správou SR ako daňový sklad, nakoľko fortifikované víno (z daňového hľadiska ide o tzv. medziprodukt) je predmetom spotrebnej dane. Spoločnosť je preto zodpovedná za plnenie všetkých daňových predpisov týkajúcich sa predmetného produktu. 

MISSTIC vins s.r.o.

Slobody 527/45

962 61 Dobrá Niva

Email: missticvins@gmail.com

IČO: 48 254 746

IČDPH: 2120108496

Kontaktné osoby (konatelia spoločnosti)

JUDr. Pavol Pazič, tel. +421 903 519 926

Bc. Tatiana Pazičová, tel. +421 904 480 218

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Odpovieme v najkratšom možnom čase

Zdieľajte