easy site builder

3. Mladistvý

Ak máš menej ako 18, alkohol Ti do rúk rozhodne nepatrí.

Ak máš už viac daj si pozor aby si neupadol do švungu (švung = intenzívna pitka trvajúca viac ako 3 dni).

Hrozí Ti, že švungy sa budú predlžovať a intervaly medzi nimi skracovať.

V období medzi švungami nedokážeš zjesť ani polievku a praješ si byť neviditeľný.

Nemôžeš spať, lebo máš odporne krvavé sny, studený pot a o piatej ráno očakávaš infarkt.

Ak si si istý, že vieš ovládať hroziaci návyk, pokračuj na Bežný konzument.

Zdieľajte